Regnskapsteam AS
     AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP
 

     HJEM    |    TJENESTER    |    OM OSS    |    KONTAKT OSS

Tjenester

Regnskapsteam AS kan levere løsninger som dekker hele økonomifunksjonen i din bedrift eller du kan velge å overlate deler av økonomifunksjonen til oss.

Regnskapsføring

Våre tjenester inkluderer tilrettelegging av regnskapsbilag, registrering, skanning, avstemming av kasse/bank/kunder/leverandører, remittering, skatte og avgiftsoppgjør, årsoppgjør med likningspapirer og skatteberegninger.

Fakturering

Vi tilbyr en totalløsning for fakturering, utstedelse av faktura, registrering i regnskapet, OCR og evt. purringer/inkasso. Fakturaene skreddersys etter bedriftens egne ønsker. Overføringer til regnskapet skjer elektronisk.

Lønn

Regnskapsteam AS ivaretar i dag lønnsfunksjonen for mange bedrifter. Når du velger å la oss ta seg av lønnskjøringen i din bedrift kan du være sikker på at krav som myndighetene stiller til både lønnsregistrering, utbetaling og rapportering er ivaretatt og at dine ansatte får lønn til rett tid.

Årsoppgjør/Likningspapirer

Vi bruker anerkjente Total årsoppgjørsprogram for årsregnskap og likningspapirer, og utfører komplett årsavslutning med årsregnskap, selvangivelse og andre ligningspapirer som ditt selskap er pliktig å levere. Vi utarbeider også selvangivelse for personlige næringsdrivende, som ikke er regnskapspliktige, men som må levere selvangivelse og næringsoppgave.

Stiftelse av ny bedrift

Ønsker du å starte eget firma? Ved opprettelse av nytt firma dukker det opp mange spørsmål og ukjente problemstillinger. Som for eksempel Hva slags selskapsform, hvilke skjema må leveres til hvem, må jeg ha revisor og regnskapsfører, hva kan man gjøre selv osv. Ved vår hjelp blir du tryggere ved valg av selskapsform. Vi hjelper deg i gang med å hente inn nødvendig informasjon, fylle ut de nødvendige papirer til de ulike offentlige etater, så kan vi i samarbeid komme til en løsning med fordeling av arbeidsoppgaver som passer for deg.

Økonomisk rådgivning

Bruker du informasjonen som regnskapet ditt kan gi deg? Informasjon om utestående fordringer, likviditetsstyring og effektivisering av integrasjonsprosesser er noen av de områdene som er avgjørende for god forretningsdrift. Vet du om din bedrift driver bedre enn andre virksomheter i din bransje? 

Kontaktinfo - se nedenfor

    Regnskapsteam AS,  Porsgrunnsvegen 188, 3735 Skien         Tlf. 35 90 50 90  Faks: 35 90 50 99                         Kontakt oss